W TYCH MIESIĄCACH

Skracanie dystansu do ludzi oraz niezwykły apostolski entuzjazm

01/09/19 ks. Maciej K. Kubiak
Jestem przekonany, że materiały proponowane przez „Bibliotekę Kaznodziejską” na wrzesień i październik pomogą w realizacji zadań. Zwróćmy uwagę na dodatkowe homilie, przygotowane na wszystkie niedziele Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, komentarze na dni powszednie października oraz wprowadzenia do modlitwy różańcowej (tzw. czytania na październik) i rozważania tajemnic różańcowych (w wydanym osobno suplemencie).
Po wakacjach – we wrześniu i w październiku – czekają nas nowe zadania, dyktowane przez początek nowego roku szkolnego i katechetycznego, a tym samym początek pracy wielu duszpasterskich grup i wspólnot parafialnych oraz październikowe nabożeństwa różańcowe i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, zapowiedziany przez papieża Franciszka już dwa lata temu. Zanim rozpoczniemy realizację tych zadań warto zajrzeć do tekstów księdza Pawła Szpyrki SJ, który w cyklu „Słuchając Franciszka” przypomina Dokument z Aparecidy (2007), który był owocem wspólnotowej refleksji biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a którego jednym z głównych redaktorów był obecny papież. Kardynał Bergoglio – jak podkreśla ks. Szpyrka – odcisnął na nim wyraźnie swoje piętno. Autor zauważa pewne podobieństwo w działaniach papieża Franciszka i św. Jana Pawła II, i twierdzi, że to, co ich łączy to „naturalne skracanie dystansu do ludzi, by być blisko nich oraz niezwykły apostolski entuzjazm”. Chyba warto od pierwszych dni września o tym pamiętać i spróbować podjąć nowe zadania z większym niż dotąd entuzjazmem, pamiętając, by być blisko tych, do których posyła nas nasz Mistrz.
 
Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia!
Chciałbym tutaj zacytować dwa fragmenty z tekstów księdza Pawła Szpyrki SJ. Jestem przekonany, że mogą stać się ważnym impulsem, inspirującym do podjęcia pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej – nie tylko we wrześniu czy w październiku – z niezwykłym apostolskim entuzjazmem: „Zadaniem ucznia nie jest mniej lub bardziej surowa ocena rzeczywistości, lecz wchodzenie w nią     z Dobrą Nowiną. «My chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy przynoszą Dobrą Nowinę ludzkości. Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia!» (Dokument z Aparecidy, 30). «W radości wiary jesteśmy misjonarzami, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa – Dobrą Nowinę o ludzkiej godności, życiu, rodzinie, pracy, nauce i solidarności ze stworzeniem» (tamże, 103)”. Słuchając niektórych homilii, można odnieść wrażenie, że zniknęła gdzieś radość wiary tych, którzy z urzędu są wezwani do głoszenia słowa. Wzrasta popularność kaznodziejstwa apokaliptycznego i przepowiadania opartego na lęku. Oceniamy innych (często żyjących na peryferiach Kościoła), a nie siebie. Wychodzimy na ambonę, by grozić i straszyć, a nie głosić Chrystusa i Jego Ewangelię. Pamiętajmy więc: Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia!
 
Wyjść na spotkanie ludzi i dzielić z nimi dar spotkania z Chrystusem
Drugi fragment wybrałem ze względu na rozpoczynający się 1 października Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, którego celem jest rozbudzenie świadomości misyjnej całego Kościoła i podjęcie z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Jako motto tego miesiąca papież Franciszek wybrał słowa:
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu” – napisał Franciszek w Liście apostolskim, ogłaszającym ten nadzwyczajny miesiąc.
W tym kontekście powróćmy raz jeszcze do tekstu ks. Pawła Szpyrki SJ, który pisze: „Ojcowie synodalni pamiętając o nakazie pójścia i pozyskiwania uczniów pragną obudzić Kościół do wielkiego impulsu misyjnego, ponieważ obecny czas postrzegają jako godzinę łaski. «Potrzebujemy nowej Pięćdziesiątnicy! Musimy wyjść na spotkanie ludzi, rodzin, wspólnot i narodów,  aby im komunikować i dzielić z nimi dar spotkania z Chrystusem, który napełnił nasze życie sensem, prawdą i miłością, radością i nadzieją! Nie możemy być spokojni i biernie czekać; rzeczą pilną jest, byśmy poszli we wszystkich kierunkach i głosili, że zło i śmierć nie mają ostatniego słowa, że miłość jest silniejsza, że zostaliśmy wyzwoleni    i zbawieni dzięki paschalnemu zwycięstwu Pana historii» (tamże, 548)”.
Jestem przekonany, że materiały proponowane przez „Bibliotekę Kaznodziejską” na wrzesień i październik pomogą w realizacji tych zadań. Zwróćmy uwagę na dodatkowe homilie, przygotowane na wszystkie niedziele Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, komentarze na dni powszednie października oraz wprowadzenia do modlitwy różańcowej (tzw. czytania na październik) i rozważania tajemnic różańcowych (w wydanym osobno suplemencie).

 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.