14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Czy mam proste serce?

05/07/20 ks. Robert Klemens COr
W teologii jednym z przejawów „życia według Ducha” jest trwała zdolność umysłu i woli do czynienia dobra w odniesieniu do prawa naturalnego, dekalogu i Kazania na Górze, czyli cnota. Biblijni ludzie prostego serca, to ci, którzy praktykują cnoty. We współczesnym świecie pojęcie cnoty zostało zdewaluowane i ogranicza się najczęściej tylko do potocznego znaczenia jakim jest dziewictwo.