14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ja was pokrzepię

05/07/20 ks. Paschalis Kowalski
Chrześcijanin, człowiek wierzący, jest w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji. Może w trudnościach szu­kać pomocy nie tylko u ludzi. Sam Bóg wychodzi mu naprzeciw. Usłyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu słowa proroka, który wzywał nie tylko mieszkańców Jerozolimy, ale również nas, do radości z powodu nadejścia Mesjasza.