Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ja was pokrzepię

05/07/20 ks. Paschalis Kowalski
Chrześcijanin, człowiek wierzący, jest w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji. Może w trudnościach szu­kać pomocy nie tylko u ludzi. Sam Bóg wychodzi mu naprzeciw. Usłyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu słowa proroka, który wzywał nie tylko mieszkańców Jerozolimy, ale również nas, do radości z powodu nadejścia Mesjasza.