14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Sugestie programowe

05/07/20
Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) Homilista ma wyjątkową okazję do tego, by ukazywać całe piękno cnót oraz ich rolę w życiu uczniów Pańskich. Powinien przekonywać, iż cnoty takie jak panowanie nad językiem, cierpliwość i łagodność w odniesieniu do innych, umiejętność unikania okazji do grzechu, dzięki rozpoznawaniu w porę zagrożeń duchowych oraz zasadzek Złego, coraz doskonalsze widzenie ludzi i spraw na wzór Boga – prowadzą do doskonałości i przynoszą błogosławione owoce. Słuchaczom słowa można zaproponować refleksję nad koniecznością znajomości tajemnic Chrystusa, która prowadzi do komunii w Jego tajemnicach (KKK 514–521). Dobrym tematem do rozważenia jest także prawda mówiąca o tym, iż Syn objawia Ojca (KKK 238–242) oraz prawda o zmartwychwstaniu ciała (KKK 989–990).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.