Polecamy

15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
12/07/20
Eucharystia zasiewa ziarno nadziei w codzienne obowiązki uczniów
12/07/20 Anna Lipczyńska
Cierpieliśmy (może jeszcze cierpimy?) w tych trudnych dniach. Narzekaliśmy, czy może częściej pomagaliśmy tym, którzy cierpią bardziej? „Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. To jest słowo z dzisiejszego drugiego czytania. Dotarło? Może dla rachunku sumienia dociera ono właśnie dziś?
Homilia do dorosłych
06/07/20 ks. Maciej Szczepaniak
Jezus mówi dziś o ziarnach, o ziemi, o przyrodzie, ale sam obraz, przypowieść, porównanie, pozwala Mu pełniej wyrazić myśl o królestwie Bożym i o człowieku. Przypowieść o siejbie kreśli losy ziaren padających na drogę, na skałę, między ciernie i na urodzajną glebę. Pokazuje nam, że przyszłość ziaren może być zagrożona: mogą one być wydziobane przez ptaki, mogą uschnąć lub zmarnieć, nawet jeśli zrazu rokują nadzieję na plon. Są jednak i takie, które się rozwiną, dojrzeją, rozrosną.
Homilia do dorosłych
12/07/20 ks. Piotr Śliżewski
Pismo Święte nie jest dla mnie. Szkoda, że ludzie tak myślą. Osoby, które podważają wartość słowa Bożego, tracą wszystkie jego skarby. Treści Pisma Świętego są owocne tylko i wyłącznie wtedy, gdy chcemy ich słuchać i wręcz ich wyczekujemy, jako ostatniej deski ratunku. Jeśli nie przypiszemy im autorytetu i wartości, no to już na początku polegliśmy.
Homilia do dzieci
12/07/20 Lidia Lasota
Sianiem jest czynność głoszenia. Siane jest słowo. W czasie siewu pojawiają się z różnych powodów straty, ponieważ nie wszyscy, którzy słuchają słów Pana Jezusa przyjmują je. Jest jednak słowo, które padło na żyzną glebę i przyniosło owoc. Taką glebą była wspólnota pierwszych uczniów, którzy przyjęli głoszone słowo, a ono wydało plon, gdyż przekazali oni naukę Pan Jezusa następnym uczniom, ci znowu swoim uczniom, ci kolejnym pokoleniom i tak dotarło ono do naszych czasów.