15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Doliny okrywają się zbożem

06/07/20 ks. Maciej Szczepaniak
Jezus mówi dziś o ziarnach, o ziemi, o przyrodzie, ale sam obraz, przypowieść, porównanie, pozwala Mu pełniej wyrazić myśl o królestwie Bożym i o człowieku. Przypowieść o siejbie kreśli losy ziaren padających na drogę, na skałę, między ciernie i na urodzajną glebę. Pokazuje nam, że przyszłość ziaren może być zagrożona: mogą one być wydziobane przez ptaki, mogą uschnąć lub zmarnieć, nawet jeśli zrazu rokują nadzieję na plon. Są jednak i takie, które się rozwiną, dojrzeją, rozrosną.