15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus

12/07/20 Lidia Lasota
Sianiem jest czynność głoszenia. Siane jest słowo. W czasie siewu pojawiają się z różnych powodów straty, ponieważ nie wszyscy, którzy słuchają słów Pana Jezusa przyjmują je. Jest jednak słowo, które padło na żyzną glebę i przyniosło owoc. Taką glebą była wspólnota pierwszych uczniów, którzy przyjęli głoszone słowo, a ono wydało plon, gdyż przekazali oni naukę Pan Jezusa następnym uczniom, ci znowu swoim uczniom, ci kolejnym pokoleniom i tak dotarło ono do naszych czasów.