16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odmienna logika

19/07/20 ks. Konrad Sulmirski
Tymczasem królestwo Boże – zgodnie z definicją teologii biblijnej – jest niczym innym jak panowaniem Boga w ludzkich sercach. Czy coś takiego mogłoby być wprowadzone nagle, definitywnie, a tym bardziej – siłą? Dzisiejsza ewangelia wyraźnie temu zaprzecza.