16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

19/07/20
Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka w Eucharystii
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W każdym człowieku kąkol grzechu jest zmieszany z ewangelicznym dobrym ziarnem (KKK 827). Wszyscy uczestniczący w  Eucharystii powinni podjąć zadanie przemiany życia, aby w pewnym sensie stało się ono eucharystyczne (Ecclesia de Eucharistia 20). Chrystus najpełniej działa w celu przemiany
człowieka w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii (KKK 1074). Homilista powinien słuchaczom przypomnieć, że podczas Eucharystii Bóg karmi swoje dzieci Najświętszym Sakramentem, pomaga porzucić dawne nałogi i prowadzić nowe życie (modlitwa po Komunii).
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) Homilista ma za zadanie ukazywać wiarygodnie istnienie i przejawy dobroci Boga wobec skandalu zła panoszącego się w świecie (KKK 309–314).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.