Polecamy

17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
26/07/20
Kościół otrzymał od Chrystusa Eucharystię jako dar największy
Sugestie słuchacza
26/07/20 Patryk Jakubowski
Jakie miejsce w zbawieniu człowieka pełni teologiczna predestynacja? Co mówi na ten temat nauka Kościoła? Na świecie wciąż dzieje się wiele zła, wciąż giną ludzie i po ludzku wielokrotnie brakuje nam nadziei. Czy Pan Bóg śpi? Czy to co nas spotyka jest gniewem Bożym?
Homilia do dorosłych
26/07/20 ks. Jacek Kacprzak
Zarówno skarb jak i perła wskazują na nieporównywalną z niczym wartość Bożego życia w nas. Obraz rolnika sprzedającego wszystko, żeby posiąść skarb, i kupca, który czyni to samo dla jednej perły, jest niezwykle wyraźny, jeśli wejdziemy w dosłowność opisanych sytuacji. Ci ludzie kładą na szali wszystko; rolnik zostaje ze skarbem, poszukiwacz – z perłą. Tylko ze skarbem i tylko z perłą. Nie mają już nic oprócz tego.
Homilia do dorosłych
26/07/20 ks. Zbigniew Kosik
Mądry człowiek nie poprzestaje na tym, co dla wszystkich wydaje się być oczywiste. Ma bowiem niespokojne serce, ono zaś popycha go niekiedy do niezrozumiałych rozwiązań i wyborów, które wydają się być niekiedy tylko z pozoru irracjonalne. Tak bowiem można określić postawę tych, którzy z usłyszanej przed chwilą przypowieści Jezusa sprzedają wszystko, aby cieszyć się skarbem, perłą (Mt). Jak się okazuje, poza logiką poprawnie działającego rozumu istnieje mądrość serca, która kierując ludzkimi decyzjami podpowiada czasami niezrozumiałe rozwiązania wymykające się zdroworozsądkowej ocenie.
Homilia do dzieci
26/07/20 bp Antoni Długosz
Celem naszego życia powinno być osiągnięcie dojrzałości, czyli świętości, by stawać się odpowiedzialnym człowiekiem. Taką postawą budujemy królestwo Boże i zdobywamy niebo. Każdy z nas nosi w sobie różne wady, słabości, które utrudniają nasze wysiłki w stawaniu się dobrym.