17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Sugestie programowe

26/07/20
Kościół otrzymał od Chrystusa Eucharystię jako dar największy
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: (…) Dla chrześcijan nieocenionym skarbem jest Eucharystia (Ecclesia de Eucharistia 25). Wszystko jest jej podporządkowane, z niej promieniuje moc na wszystkie dziedziny życia kościelnego, a zwłaszcza na życie osobiste wierzących.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Pokora i miłosierdzie natomiast nie pozwalają życzyć zguby nawet nieprzyjaciołom. Są to cechy pożądane nie tylko osób, które decydują o losach innych, lecz przydatne również w osobistym życiu każdego człowieka. Homilista ma tutaj dobrą okazję do tego, by te i inne cechy serca tak mocno promować, by słuchacze słowa Bożego zapragnęli ich posiadania tak bardzo, jak bardzo wielu pragnie odnalezienia skarbu lub drogocennej perły. Warto uświadamiać słuchaczom słowa Bożego, że cechy te w istocie są przejawem dojrzałej chrześcijańskiej miłości, która zawsze pragnie odnajdywania woli Bożej w najtrudniejszych nawet sytuacjach życiowych (…).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.