17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Tajemnice królestwa

26/07/20 ks. Jacek Kacprzak
Zarówno skarb jak i perła wskazują na nieporównywalną z niczym wartość Bożego życia w nas. Obraz rolnika sprzedającego wszystko, żeby posiąść skarb, i kupca, który czyni to samo dla jednej perły, jest niezwykle wyraźny, jeśli wejdziemy w dosłowność opisanych sytuacji. Ci ludzie kładą na szali wszystko; rolnik zostaje ze skarbem, poszukiwacz – z perłą. Tylko ze skarbem i tylko z perłą. Nie mają już nic oprócz tego.