17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Z pomocą Pana Jezusa buduję królestwo Boże

26/07/20 bp Antoni Długosz
Celem naszego życia powinno być osiągnięcie dojrzałości, czyli świętości, by stawać się odpowiedzialnym człowiekiem. Taką postawą budujemy królestwo Boże i zdobywamy niebo. Każdy z nas nosi w sobie różne wady, słabości, które utrudniają nasze wysiłki w stawaniu się dobrym.