Polecamy

18 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
02/08/20
Cudowne rozmnożenia chleba są zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego
Sugestie słuchacza
02/08/20 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
I pytania, na które odpowiedzi być może będą pomocne: Jak ustrzec się przed obawami o kompromitację w zmaganiu się z własnymi słabościami? W jaki sposób – zazwyczaj – Pan Bóg udziela nam pomocy w odkrywaniu prawdy o sobie? Jak samego siebie przekonać, że jesteśmy ukochani przez Pana Jezusa? Jak w tej materii możemy pomóc sobie wzajemnie w rodzinie? Co – konkretnie – bywa największą przeszkodą w korzystaniu z łaski Bożej? Dlaczego boimy się zawdzięczać coś komukolwiek – również Bogu?
Homilia do dorosłych
02/08/20
Bóg karmi do syta. Ciekawa jest scena z uczniami z Ewangelii Mateuszowej. Ludzie słuchają Mistrza. Jest pięć tysięcy mężczyzn, są kobiety i dzieci. Niektórzy znawcy Biblii mówią, że mogło być z 25 tysięcy osób, bo rodziny miały więcej potomstwa. Zaskakują słowa skierowane przez Jezusa do uczniów, którzy są zdumieni, gdy przychodzą ze swoim rozwiązaniem problemu, polegającym na rozproszeniu ludzi po okolicznych wioskach. Słyszą: „Wy dajcie im jeść”. W końcu musieli odejść ze strachem, zawiedzeniem.
Homilia do dorosłych
02/08/20 ks. Tomasz R. Kubak
I tak w świecie konsumpcji przychodzi wielu z nas do Boga, jak do producenta szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i świętego spokoju. Chcemy, aby religia zaspokoiła nasze kolejne potrzeby. W konsumpcyjnym świecie nawet Ciało Boga konsumujemy, jak gdyby się nam należało…
Homilia do dzieci
02/08/20 ks. Konrad Zygmunt
Trzeba nawet zauważyć i podkreślić, że w Eucharystii Jezus daje nam siebie! Kochane dzieci – czy da się żyć bez jedzenia? (nie). Czasem może dzień czy dwa można nie jeść – chociaż żołądek pewnie cały czas „burczy”. Ale nie ma szans, żeby nie jeść dłużej – bylibyśmy coraz słabsi, nie „do życia”, jak się mówi… Ewangelia jest dzisiaj dla nas wielkim zaproszeniem i wskazaniem, że Eucharystia jest pokarmem dla duszy i bardzo jej potrzebujemy.