18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kto nas nasyci? Za darmo

02/08/20
Bóg karmi do syta. Ciekawa jest scena z uczniami z Ewangelii Mateuszowej. Ludzie słuchają Mistrza. Jest pięć tysięcy mężczyzn, są kobiety i dzieci. Niektórzy znawcy Biblii mówią, że mogło być z 25 tysięcy osób, bo rodziny miały więcej potomstwa. Zaskakują słowa skierowane przez Jezusa do uczniów, którzy są zdumieni, gdy przychodzą ze swoim rozwiązaniem problemu, polegającym na rozproszeniu ludzi po okolicznych wioskach. Słyszą: „Wy dajcie im jeść”. W końcu musieli odejść ze strachem, zawiedzeniem.