18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Obecność z gwarancją na wieczność

02/08/20 ks. Tomasz R. Kubak
I tak w świecie konsumpcji przychodzi wielu z nas do Boga, jak do producenta szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i świętego spokoju. Chcemy, aby religia zaspokoiła nasze kolejne potrzeby. W konsumpcyjnym świecie nawet Ciało Boga konsumujemy, jak gdyby się nam należało…