18 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Sugestie programowe

02/08/20
Cudowne rozmnożenia chleba są zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Cudowne rozmnożenia chleba są zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – Eucharystycznego (KKK 1335). Jezus w Eucharystii daje nie „coś”, ale siebie samego; ofiaruje on swoje ciało i przelewa swoją krew. W ten sposób daje całą swą egzystencję, objawiając pierwotne źródło tej miłości. Jezus objawia się jako chleb życia, który Ojciec przedwieczny daje ludziom (SC 7). Homilista powinien pouczyć zgromadzoną wspólnotę, że Eucharystia musi być miejscem, gdzie braterstwo wyraża się przez konkretną solidarność, gdzie w pewien sposób może dokonywać się na nowo cud rozmnożenia chlebów (Dies Domini 71). Powołaniem wierzących jest bycie wraz z Jezusem „chlebem łamanym” za życie świata (SC 88).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.