Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
09/08/20
Synteza słowa Bożego zawartego w tekstach świętych w nauczaniu Ojców Kościoła: Antiocheński kaznodzieja, stawiając przed oczami wiernych postać kobiety cierpiącej na krwotok, nawoływał: „Dotknijmy się i my frędzli Jego szaty, a raczej, jeśli chcemy, mamy Go całego. Jego Ciało leży teraz przed nami; nie tylko szata, ale także i ciało, aby nie tylko się dotknąć, lecz także spożyć oraz się nasycić.
Sugestie słuchacza
09/08/20 Sławomir Zatwardnicki
Przyznaję, że ilekroć słyszę tę ewangelię – mam wrażenie, jakby wszystko zostało zmyślone. Może to skutek tych interpretacji dzisiejszego czytania, których do tej pory słuchałem. Zwykle sprawiają one wrażenie „chrześcijańskiej mitologii”.
Homilia do dorosłych
09/08/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ręka Zbawiciela wyciągnięta ku Piotrowi była wybawieniem dla naszych przodków, dla Kościoła doby zaborów, wojen – jest także dla nas – ludzi czasów pandemii, materializmu, cywilizacji śmierci. Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: „Przyjdź, Panie!” (KKK 671). Dlatego wołajmy z wiarą, jak uczyniliśmy już na początku dzisiejszej liturgii: „Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają” (antyfona na wejście).
Homilia do dorosłych
09/08/20 ks. Piotr Winkler
Mając w pamięci wydarzenie, które spotkało św. Piotra podczas burzy na jeziorze, możemy mieć pewność, że Jezus wyciągnie do nas pomocną dłoń. Nawet wówczas, a może zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje się nam, że Bóg jest daleko, że zapomniał o naszym istnieniu i czujemy się opuszczeni, bezradni. Problemem, który powoduje zwątpienie, a nawet rozpacz, jest mizerna wiara: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt 14, 31)...
Homilia do dzieci
09/08/20 Monika Zuber
Bóg Stwórca jednak zawsze nas zaskakuje – jest Bogiem, który działa niestandardowo, poza schematami naszych myśli. Takiego też Boga możemy zobaczyć w czytanej dzisiaj lekcji ze Starego Testamentu. Eliasz chcąc spotkać Boga, najpierw odczuwa silny wicher, który kruszy górskie skały, następnie doświadcza trzęsienia ziemi, po którym przychodzi ogarniający ogień. Ale Eliasz intuicyjnie domyśla się, że to nie Bóg przychodzi w tych zjawiskach...