19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Z Chrystusem po falach zwątpień, cierpienia i zła

09/08/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ręka Zbawiciela wyciągnięta ku Piotrowi była wybawieniem dla naszych przodków, dla Kościoła doby zaborów, wojen – jest także dla nas – ludzi czasów pandemii, materializmu, cywilizacji śmierci. Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: „Przyjdź, Panie!” (KKK 671). Dlatego wołajmy z wiarą, jak uczyniliśmy już na początku dzisiejszej liturgii: „Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają” (antyfona na wejście).