Polecamy

20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
16/08/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Spotkanie człowieka z Bogiem dokonuje się zawsze w ramach określonej historii, naznaczonej sukcesami i dramatami, chwilami radości i smutku. Jezus zachęca swoich uczniów do synowskiej śmiałości: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24).
Sugestie słuchacza
16/08/20 Olaf Szczypiński
W tym kontekście można słuchaczom wyjaśnić, dlaczego Kananejka obrazuje, zarówno cudzoziemców z pierwszego czytania, jak też pogan, o których pisze św. Paweł. W tym trudnym spotkaniu poganki z Jezusem, dobrze byłoby także wytłumaczyć zwrot użyty przez kobietę „Synu Dawida”? Czy Kananejka wyrażała w ten sposób wiarę w Chrystusa Mesjasza narodów? Czy może wyrażała ona tęsknotę za oczekiwanym przez wszystkie narody Zbawicielem?
Homilia do dorosłych
16/08/20 ks. Artur Filipiak
Wiele możemy się nauczyć od kobiety kananejskiej. Córka Kananejki jest chora. To zupełnie zrozumiałe, że matka chwyta się wszelkich sposobów, by dziecko wyzdrowiało. Stawia wszystko na jedną kartę. Słyszeliśmy, że tak długo krzyczała za uczniami z prośbą o pomoc, aż ci wreszcie poprosili Jezusa o interwencję. Cóż za zaangażowanie i miłość, jaka odwaga, wytrwałość i zaufanie! Możemy się wiele nauczyć od kananejskiej matki.
Homilia do dorosłych
16/08/20 ks. Jacek Zjawin
Żydzi uważali się za tych, którzy są „w porządku” wobec Pana Boga. Znają Go, słuchają Jego słowa i sprawują kult. Pan Bóg nie może im niczego zarzucić i właściwie nie ma innego wyjścia, jak im błogosławić. Mają też wysokie mniemanie o sobie, poczucie bycia lepszymi od pogan, którzy nie wierzą w jednego Boga. Kiedy Bóg przychodzi do nich w sposób wykraczający poza ich religijne schematy, nie potrafią tego przyjąć. Przybijają Jezusa do krzyża, po sfingowanym procesie w Sanhedrynie i układach polityczno-religijnych z Piłatem. A ja?
Homilia do dzieci
16/08/20 Danuta Szelejewska
Uczestniczymy w dzisiejszej Eucharystii, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Każdy z nas tu obecnych może poszczycić się większym lub mniejszym stopniem zaufania Panu Bogu. Jest to ogromny powód do radości. Dobrze, że przyszliśmy tutaj. Dobrze, że skorzystaliśmy z osobistego zaproszenia, skierowanego do nas przez samego Jezusa Chrystusa.