Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Do nas czy nie do nas?

16/08/20 ks. Jacek Zjawin
Żydzi uważali się za tych, którzy są „w porządku” wobec Pana Boga. Znają Go, słuchają Jego słowa i sprawują kult. Pan Bóg nie może im niczego zarzucić i właściwie nie ma innego wyjścia, jak im błogosławić. Mają też wysokie mniemanie o sobie, poczucie bycia lepszymi od pogan, którzy nie wierzą w jednego Boga. Kiedy Bóg przychodzi do nich w sposób wykraczający poza ich religijne schematy, nie potrafią tego przyjąć. Przybijają Jezusa do krzyża, po sfingowanym procesie w Sanhedrynie i układach polityczno-religijnych z Piłatem. A ja?