20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Do nas czy nie do nas?

16/08/20 ks. Jacek Zjawin
Żydzi uważali się za tych, którzy są „w porządku” wobec Pana Boga. Znają Go, słuchają Jego słowa i sprawują kult. Pan Bóg nie może im niczego zarzucić i właściwie nie ma innego wyjścia, jak im błogosławić. Mają też wysokie mniemanie o sobie, poczucie bycia lepszymi od pogan, którzy nie wierzą w jednego Boga. Kiedy Bóg przychodzi do nich w sposób wykraczający poza ich religijne schematy, nie potrafią tego przyjąć. Przybijają Jezusa do krzyża, po sfingowanym procesie w Sanhedrynie i układach polityczno-religijnych z Piłatem. A ja?