20 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Działanie Boga w historii

16/08/20 Olaf Szczypiński
W tym kontekście można słuchaczom wyjaśnić, dlaczego Kananejka obrazuje, zarówno cudzoziemców z pierwszego czytania, jak też pogan, o których pisze św. Paweł. W tym trudnym spotkaniu poganki z Jezusem, dobrze byłoby także wytłumaczyć zwrot użyty przez kobietę „Synu Dawida”? Czy Kananejka wyrażała w ten sposób wiarę w Chrystusa Mesjasza narodów? Czy może wyrażała ona tęsknotę za oczekiwanym przez wszystkie narody Zbawicielem?