20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Silna wiara znaczy wiele

16/08/20 Danuta Szelejewska
Uczestniczymy w dzisiejszej Eucharystii, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Każdy z nas tu obecnych może poszczycić się większym lub mniejszym stopniem zaufania Panu Bogu. Jest to ogromny powód do radości. Dobrze, że przyszliśmy tutaj. Dobrze, że skorzystaliśmy z osobistego zaproszenia, skierowanego do nas przez samego Jezusa Chrystusa.