20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Uczymy się od obcej

16/08/20 ks. Artur Filipiak
Wiele możemy się nauczyć od kobiety kananejskiej. Córka Kananejki jest chora. To zupełnie zrozumiałe, że matka chwyta się wszelkich sposobów, by dziecko wyzdrowiało. Stawia wszystko na jedną kartę. Słyszeliśmy, że tak długo krzyczała za uczniami z prośbą o pomoc, aż ci wreszcie poprosili Jezusa o interwencję. Cóż za zaangażowanie i miłość, jaka odwaga, wytrwałość i zaufanie! Możemy się wiele nauczyć od kananejskiej matki.