20 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wierzcie, że otrzymacie

16/08/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Spotkanie człowieka z Bogiem dokonuje się zawsze w ramach określonej historii, naznaczonej sukcesami i dramatami, chwilami radości i smutku. Jezus zachęca swoich uczniów do synowskiej śmiałości: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24).
Jezus jest pełen podziwu dla „wielkiej wiary” kobiety kananejskiej (Mt 15, 28) (KKK 2610). Przez udział w Eucharystii wierzący mają udział w życiu Chrystusa. Homilista zaś powinien zachęcić słuchaczy, aby upodobnili się do Chrystusa na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale (modlitwa po Komunii).
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) Nie bez znaczenia w niniejszym kontekście będzie także poczynienie refleksji nad katolickością, czyli powszechnością Kościoła i jego posłannictwa jako sakramentu zbawienia wszystkich ludzi.
 
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.