Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
23/08/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus uczynił Piotra Opoką swojego Kościoła, powierzył mu klucze Kościoła i ustanowił pasterzem całej trzody (KKK 881). Komunia zgromadzenia eucharystycznego jest komunią z papieżem i własnym biskupem (Ecclesia de Eucharistia 39).
Sugestie słuchacza
23/08/20 Teresa Zatryb
Jeszcze w ubiegłym stuleciu funkcjonował w kulturze polskiej wierszyk patriotyczny: „– Kto ty jesteś? – Polak mały”. Do niedawna nie spotkałam dziecka, które by znało ten wierszyk, bo już rodzice nie umieli, dzieci zaś na to pytanie odpowiadały swoim imieniem. Sytuacja uległa poprawie, gdy wydano ten wierszyk. A czy któreś dziecko na to pytanie odpowie: „Jestem dzieckiem Bożym”...?
Sugestie słuchacza
23/08/20 Michał Piotr Gniadek
Zapewne niejeden z nas w szczerości serca, w czasie religijnego uniesienia skierował do Boga najpiękniejsze, a co najważniejsze dogłębnie przeżywane słowa modlitwy, a jednak z czasem okazało się, iż niestety nie poszły za nimi czyny. Święty Piotr, jak dobrze wiemy, w godzinie próby zupełnie się nie sprawdził jako niezłomny świadek, po ludzku ujmując nie zasłużył na miano tego pierwszego spośród Apostołów...
Homilia do dorosłych
23/08/20 ks. Marek Piedziewicz
Prorok Izajasz mówi dziś o kluczu. Jego słowa spisano za rządów króla Ezechiasza, na przełomie VIII/VII wieku przed Chrystusem. Pomimo wybitnych rządów króla, prorok krytykował jego sługę, Szebnę. Izraelici stoczyli wówczas zwycięską bitwę. Pokonali ogromną armię asyryjską, która oblegała Święte Miasto. Jednak wielu z nich zamiast oddać chwałę Bogu, zajęło się dzikim ucztowaniem...
Homilia do dorosłych
23/08/20 ks. Łukasz Figurski
Zawsze możemy wydać opinie na temat drugiej osoby. Możemy się jednak bardzo mylić. Nie jest ważne, którą koszulę i sandały nosi lekarz, ale czy jest dobrym chirurgiem i może usunąć ten haczyk. Lepiej jest osądzać osobę na podstawie jej umiejętności, nie wyglądu.
Homilia do dzieci
23/08/20 ks. Andrzej Muńko
Celem homilisty jest uświadomienie dzieciom, że każdy papież jest następcą św. Piotra, który ma za zadanie kierować całym Kościołem. Potrzebne rekwizyty: rozsypanka wyrazowa (Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą), zdjęcie papieża Franciszka.