21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Klucz, który otwiera niebo

23/08/20 ks. Marek Piedziewicz
Prorok Izajasz mówi dziś o kluczu. Jego słowa spisano za rządów króla Ezechiasza, na przełomie VIII/VII wieku przed Chrystusem. Pomimo wybitnych rządów króla, prorok krytykował jego sługę, Szebnę. Izraelici stoczyli wówczas zwycięską bitwę. Pokonali ogromną armię asyryjską, która oblegała Święte Miasto. Jednak wielu z nich zamiast oddać chwałę Bogu, zajęło się dzikim ucztowaniem...