21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Komunia z papieżem i z własnym biskupem

23/08/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus uczynił Piotra Opoką swojego Kościoła, powierzył mu klucze Kościoła i ustanowił pasterzem całej trzody (KKK 881). Komunia zgromadzenia eucharystycznego jest komunią z papieżem i własnym biskupem (Ecclesia de Eucharistia 39).
W sakramencie Eucharystii dokonuje się jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie (KK 3). Kościół, wzywając Parakleta, modli się, „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa” (druga modlitwa eucharystyczna). Homilista powinien wskazać na potrzebę modlitwy, by Bóg stale udzielał swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju (modlitwa nad darami).
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Liturgia słowa stwarza dogodną okazję do pogłębienia refleksji nad strukturą Kościoła katolickiego, zbudowanego na Piotrze i jego następcach.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.