21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Ważne pytania

23/08/20 Teresa Zatryb
Jeszcze w ubiegłym stuleciu funkcjonował w kulturze polskiej wierszyk patriotyczny: „– Kto ty jesteś? – Polak mały”. Do niedawna nie spotkałam dziecka, które by znało ten wierszyk, bo już rodzice nie umieli, dzieci zaś na to pytanie odpowiadały swoim imieniem. Sytuacja uległa poprawie, gdy wydano ten wierszyk. A czy któreś dziecko na to pytanie odpowie: „Jestem dzieckiem Bożym”...?