22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jezus, nie Piotr, jest naszym mistrzem

30/08/20 ks. Franciszek Zawadzki
Często nasza religijność nacechowana jest wyrachowaniem. Modląc się chcielibyśmy, by w zamian za poświęcony czas Bóg uczynił dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Trudno nam się pogodzić z tym, że w naszym życiu zdarzają się sytuacje, które trudno zaakceptować, które chcielibyśmy ukryć przed wiedzą innych – bo się wstydzimy. Nie może to przyjść na nas – mówimy do Boga, podobni do Piotra...