22 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Ofiara krzyża w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości

30/08/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) Krzyż symbolizuje wszelkie trudności, prześladowania i zniewagi dotykające uczniów pańskich z powodu Ewangelii, którą głoszą (…).
Homilista powinien ukazać drogę krzyża jako drogę do doskonałości (KKK 2015), dzięki której Pan może sprawdzić dojrzałość uczniów, czystości ich intencji oraz determinację w  wypełnianiu przykazania miłości. W niniejszym kontekście słuchaczom słowa Bożego nie może zabraknąć zachęty do dźwigania krzyża w codzienności (KKK 2427), poprzez które człowiek rozwija się i doskonali. Ciekawym tematem godnym podjęcia jest tu także rzeczywistość krzyży niechcianych przez Boga, a dźwiganych przez ludzi z powodu ich głupoty, lekkomyślności, lenistwa w walce ze złem czy zniewoleń, w które się uwikłali. Umiejętność oddzielania krzyży „chcianych” przez Boga od tych, które są „niechciane”, jest wyrazem mądrości.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.