22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Rozpoznać i realizować wolę Bożą

30/08/20 ks. Paweł Wygralak
Dobry Bóg dopuścił to ciężkie doświadczenie epidemii, ale jednocześnie wskazał nam wartość zaproszenia Go do swego domu, do swojej rodziny. W ten sposób wielu doświadczyło obietnicy Pana Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Jednak, mimo że owocnie przeżyliśmy te święta, to poczuliśmy, że brakuje nam sacrum naszej parafialnej świątyni, brakuje nam sakramentów świętych, brakuje poczucia parafialnej wspólnoty. Te wszystkie przeżycia były duchowym krzyżem, który wzięliśmy na swoje ramiona...