Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sugestie słuchacza
15/08/20 Danuta Stankiewicz
Skoro sam Bóg Cię potrzebował, to i my miejmy odwagę otworzyć się na Twą troskliwą, macierzyńską pomoc. Choć nie możemy wyjść z podziwu jak Tyś „o Tronie Ty Boga wiecznego” (Pieśń Królowej Anielskiej śpiewajmy) i Tyś, którą „posadził (…) Pan na tronie, Koroną ozdobił skronie” (Pieśń II. O Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryi), a zarazem, że Tyś schodzisz ze swego tronu, nawiedzasz oczekujących Cię mężczyzn i kobiety, jak to uczyniłaś względem św. Elżbiety (por. Łk 1, 39-45). Stąd oczekujemy od naszych duszpasterzy zachęty do kontemplowania Twojej postawy Maryjo...
Homilia do dorosłych
15/08/20 ks. Mariusz Pohl
Maryja tuż po zwiastowaniu, a więc po największym wywyższeniu i uhonorowaniu, nie korzysta ze swego uprzywilejowania, tylko udaje się w daleką podróż do Ein-Karem, by przez trzy miesiące usługiwać i pomagać swojej krewnej Elżbiecie. Właśnie w taki sposób – jako wezwanie do pomocy, ale także towarzyszenia Elżbiecie w ostatnich miesiącach ciąży – Maryja odczytała przesłanie Anioła, który w zwiastowaniu napomknął o Elżbiecie...
Homilia do dorosłych
15/08/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Piękny opis Wniebowzięcia znajdujemy w dziele z VI w. Miraculorum Grzegorza z Tours: „Gdy błogosławiona Maryja zakończyła już bieg swojego życia i gdy została powołana z tego świata, zgromadzili się w jej domu wszyscy Apostołowie z poszczególnych krain. A gdy usłyszeli, że ma być zabrana z tego świata, czuwali razem z Nią. I oto Pan Jezus wszedł ze swymi aniołami, i wziąwszy Jej duszę oddał ją aniołowi Michałowi, i odszedł. Rankiem zaś wzięli Apostołowie Jej ciało i złożyli w Jej grobie, i strzegli je gotowi na przyjście Pana. I oto znowu stanął przed nimi Pan, i wziąwszy święte ciało, nakazał ponieść je na chmurze do raju, gdzie teraz, przybrawszy swoją duszę i ciesząc się z wybranymi Pana, używa dóbr wiecznych, które nigdy się nie skończą”.
Homilia do dzieci
15/08/20 ks. Grzegorz Świecarz
Popatrzmy dookoła. Co możemy dostrzec w kościele? Odpowiedzi dzieci: rodzice przynieśli kwiaty i zioła. Podczas mszy świętej zostaną one poświęcone. Oprócz ziół widzimy również kłosy zbóż i warzyw. To wszystko zostało nam dane przez Pana Boga. To On jest stwórcą wszystkich rzeczy na ziemi. Dzięki ludzkiej pracy te wszystkie dary ziemi mogą rosnąć, cieszyć nasze oczy i służyć jako pokarm...