Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Sugestie słuchacza

Maryja do nieba wzięta, o zmierzających do nieba pamięta

15/08/20 Danuta Stankiewicz
Skoro sam Bóg Cię potrzebował, to i my miejmy odwagę otworzyć się na Twą troskliwą, macierzyńską pomoc. Choć nie możemy wyjść z podziwu jak Tyś „o Tronie Ty Boga wiecznego” (Pieśń Królowej Anielskiej śpiewajmy) i Tyś, którą „posadził (…) Pan na tronie, Koroną ozdobił skronie” (Pieśń II. O Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryi), a zarazem, że Tyś schodzisz ze swego tronu, nawiedzasz oczekujących Cię mężczyzn i kobiety, jak to uczyniłaś względem św. Elżbiety (por. Łk 1, 39-45). Stąd oczekujemy od naszych duszpasterzy zachęty do kontemplowania Twojej postawy Maryjo...