Apostolstwo modlitwy

Ewangelia rodziny (na lipiec)

01/07/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.