Polecamy

Homilie okolicznościowe

06/08/20 ks. Maciej Kubiak
Każde ciało kiedyś zmartwychwstanie. Jemy, aby żyć, ale nie żyjemy, aby jeść. Odkrywajmy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I ten obraz, i to podobieństwo są wymalowane nie na naszych twarzach i ciałach, ale w naszych duszach i sercach.
26/08/20 s. Urszula Kłusek SAC
Dzisiaj jak każdego roku, w czasie liturgii słowa Bożego słyszmy ewangeliczną perykopę o weselu w Kanie Galilejskiej. Ilekroć przybywamy na Jasną Górę, tylekroć możemy słyszeć właśnie to ewangeliczne opowiadanie lub opis Męki Jezusa i tej chwili, w której Jezus mówi Janowi, że ma wziąć Maryję do siebie, a Maryi, że odtąd Jan jest Jej synem. I nie jest prawdą, to co ktoś kiedyś powiedział, że opis cudu w Kanie Galilejskiej musi być dzisiaj czytany, bo w Ewangeliach mało jest o Maryi i coś trzeba było wybrać. Nie! Nie takim myśleniem kieruje się Duch Święty, który przez słowo Boże prowadzi nas do uświęcenia.
26/08/20 ks. Szymon Bajon
Dziś, być może ze słowami tej pieśni na ustach, przychodzimy, aby oddać chwałę Bogu za to, że w swojej opatrzności sprawił, że na naszej polskiej ziemi jest takie miejsce jak Jasna Góra. Miejsce, gdzie króluje oblicze Bożej Matki, która otacza nas nieustannie płaszczem swej opieki i wspomaga nas w walce o wiarę.
01/08/20 dk. Emil Kurek CSMA
Wdzięczność jest czymś znacznie więcej niż skutkiem dobrego wychowania. Powiedzieć „dziękuję”, to zrozumieć prawdziwą wartość tego, czym zostaliśmy obdarowani. Nie każdy jest do tego zdolny.
01/08/20 ks. Stanisław Szulc
Czas, który wyznacza jakoś nasze kolejne kroki – gdy nadchodzi czas przygotowania ziemi pod zasiew, gdy siejemy w ziemię ziarno, sadzimy różne warzywa i owoce, gdy musimy doglądać ich wzrostu, chronić je przed szkodnikami i chwastami, a wreszcie czekać na ten moment, kiedy będzie można zapuścić pierwszy sierp, zebrać płody ziemi i rozpocząć po jakimś czasie ten cykl na nowo. Przemijający czas bywa dla nas pewnym wyzwaniem.