Homilie okolicznościowe

Dożynki - dziękczynienie za plony

01/08/20 ks. Stanisław Szulc
Czas, który wyznacza jakoś nasze kolejne kroki – gdy nadchodzi czas przygotowania ziemi pod zasiew, gdy siejemy w ziemię ziarno, sadzimy różne warzywa i owoce, gdy musimy doglądać ich wzrostu, chronić je przed szkodnikami i chwastami, a wreszcie czekać na ten moment, kiedy będzie można zapuścić pierwszy sierp, zebrać płody ziemi i rozpocząć po jakimś czasie ten cykl na nowo. Przemijający czas bywa dla nas pewnym wyzwaniem.