Homilie okolicznościowe

Nasza pomoc i obrona! (NMP Częstochowskiej)

26/08/20 s. Urszula Kłusek SAC
Dzisiaj jak każdego roku, w czasie liturgii słowa Bożego słyszmy ewangeliczną perykopę o weselu w Kanie Galilejskiej. Ilekroć przybywamy na Jasną Górę, tylekroć możemy słyszeć właśnie to ewangeliczne opowiadanie lub opis Męki Jezusa i tej chwili, w której Jezus mówi Janowi, że ma wziąć Maryję do siebie, a Maryi, że odtąd Jan jest Jej synem. I nie jest prawdą, to co ktoś kiedyś powiedział, że opis cudu w Kanie Galilejskiej musi być dzisiaj czytany, bo w Ewangeliach mało jest o Maryi i coś trzeba było wybrać. Nie! Nie takim myśleniem kieruje się Duch Święty, który przez słowo Boże prowadzi nas do uświęcenia.