Polecamy

1. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
30/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, zatytułowanym „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, chcemy podczas rozpoczynającego się Adwentu doświadczyć wspólnoty Kościoła, który urzeczywistnia się nie przez sam fakt zespolenia ludzi, ale wówczas, „gdy w owym braterskim zespoleniu i wspólnocie sprawujemy i celebrujemy Chrystusową Ofiarę krzyża” (Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Zeszyt teologiczno-pastoralny, s. 7). Szansą na urzeczywistnianie się Kościoła będą – obok niedzielnej Eucharystii – roraty, odprawiane w wielu wspólnotach parafialnych każdego dnia Adwentu z licznym udziałem wiernych, w tym również dzieci.
Homilia do dzieci
30/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Na pierwszych w tym roku roratach wprowadzamy słuchaczy w tematykę tegorocznych rozważań, które będą koncentrowały się wokół darów, których Pan Jezus udziela nam, gdy uczestniczymy we Mszy Świętej. Eucharystia – dla wszystkich, którzy w niej uczestniczą – staje się szkołą chrześcijańskiego życia. Uczymy się w niej takich postaw, które możemy nazwać eucharystycznymi. Każdego dnia będziemy próbowali zrozumieć jakiś inny fragment Mszy Świętej – liturgii eucharystycznej – tak, by jej świadome celebrowanie i wspólne przeżywanie zbliżyło nas do Pana Boga i do siebie wzajemnie. Dzisiaj zadaniem homilisty jest zaproszenie słuchaczy do zaufania Jezusowi – na wzór św. Andrzeja, jednego z pierwszych apostołów, który zaufał Panu Jezusowi i dlatego zostawił wszystko i poszedł za Nim.
Homilia do dzieci
01/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Eucharystia to wielbienie Boga. Przez udział we Mszy Świętej uczymy się jak uwielbiać Boga. Celem homilii jest ukazanie liturgicznej aklamacji „Święty, Święty, Święty”, śpiewanej podczas każdej mszy, jako uroczystego śpiewu, w którym Kościół wraz z Chrystusem uwielbia Pana Boga. Zwracamy też uwagę na znaczenie wspólnego śpiewu w liturgii.
Homilia do dzieci
02/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Wychodząc od opisu cudownego rozmnożenia chleba, ukazujemy Komunię Świętą jako dar, który Pan Bóg rozmnaża dla nas podczas każdej Mszy Świętej, aby nikt nie odszedł głodny. Kształtujemy umiejętność przyjmowania darów, pochodzących od Pana Boga i od bliźnich.
Homilia do dzieci
03/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Chrystus jest skałą, na której chcemy oprzeć całe nasze życie. Dlatego pragniemy wszystko w naszym życiu czynić „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Tylko wtedy nasze życie będzie prawdziwym i pięknym uwielbieniem Boga: „Tobie Boże, Ojcze wszechmogący (…) wszelka cześć i chwała”.
Homilia do dzieci
04/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Zwracamy uwagę na słowa rozesłania, które słyszymy na koniec każdej mszy „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Są one zaproszeniem do wyruszenia w drogę i głoszenia Chrystusa światu, do apostolstwa. „Do obrzędów zakończenia należą [m.in.]: odesłanie ludu przez diakona lub prezbitera, aby każdy wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (OWMR 90).