Polecamy
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Czwartek, 3 grudnia: Dom na skale

03/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Chrystus jest skałą, na której chcemy oprzeć całe nasze życie. Dlatego pragniemy wszystko w naszym życiu czynić „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Tylko wtedy nasze życie będzie prawdziwym i pięknym uwielbieniem Boga: „Tobie Boże, Ojcze wszechmogący (…) wszelka cześć i chwała”.
„Końcowa doksologia [Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…] wyraża uwielbienie Boga; jej potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem jest aklamacja «Amen»” (OWMR 79).
Przygotowujemy na stoliku w pobliżu ambony kielich i patenę.