1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Poniedziałek, 30 listopada, św. Andrzeja Apostoła: Zostawili wszystko i poszli za Nim

30/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Na pierwszych w tym roku roratach wprowadzamy słuchaczy w tematykę tegorocznych rozważań, które będą koncentrowały się wokół darów, których Pan Jezus udziela nam, gdy uczestniczymy we Mszy Świętej. Eucharystia – dla wszystkich, którzy w niej uczestniczą – staje się szkołą chrześcijańskiego życia. Uczymy się w niej takich postaw, które możemy nazwać eucharystycznymi. Każdego dnia będziemy próbowali zrozumieć jakiś inny fragment Mszy Świętej – liturgii eucharystycznej – tak, by jej świadome celebrowanie i wspólne przeżywanie zbliżyło nas do Pana Boga i do siebie wzajemnie. Dzisiaj zadaniem homilisty jest zaproszenie słuchaczy do zaufania Jezusowi – na wzór św. Andrzeja, jednego z pierwszych apostołów, który zaufał Panu Jezusowi i dlatego zostawił wszystko i poszedł za Nim.
Teksty do wykorzystania
Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22
Pierwsza modlitwa eucharystyczna z udziałem dzieci
Piosenka dnia: „Barka” (Pan, kiedyś stanął nad brzegiem…)
Słowo – klucz: Zaufanie

Sugestie do homilii
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” – pierwsze czytanie pozwala nawiązać do poprzedniego roku i przypomnieć, że koncentrowaliśmy się na liturgii słowa (w tych parafiach, które korzystały z naszych pomocy duszpasterskich), a w tym roku idziemy dalej – do liturgii Eucharystii.
„Pójdźcie za Mną” mówi Pan Jezus do pierwszych apostołów, w tym do Andrzeja; oni „zostawili wszystko i poszli za Nim” – chcemy iść za Jezusem, zostawiając wszystko – iść za Nim w Adwencie, przychodząc na roraty i iść za Nim w życiu, przychodząc na mszę świętą w każdą niedzielę.
Jeśli to możliwe zapraszamy dzieci w pobliże ołtarza i pokazujemy im mszał – księgę liturgiczną, w której zawarte są wszystkie teksty, wykorzystywane podczas mszy świętych. Otwieramy mszał i czytamy fragment prefacji z Pierwszej modlitwy eucharystycznej z udziałem dzieci: „Boże, nasz Ojcze, Ty nas zgromadziłeś; stoimy przy Tobie, aby Cię chwalić, Tobie śpiewać i podziwiać Twoją wielkość. Wielbimy Ciebie za piękny świat i za radość, którą napełniasz nasze serca (…). Ojcze (…), Ty posłałeś swojego ukochanego Syna, Pana Jezusa. On przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi. Uzdrawiał chorych, przebaczał grzesznikom, przyjmował i błogosławił dzieci, wszystkim ukazywał Twoją miłość”.
Te słowa zachęcają nas wszystkich, byśmy na nowo zaufali Jezusowi i poszli za Nim, zostawiając wszystko. Ufamy Jezusowi i dlatego przychodzimy na mszę świętą. Ufamy Jezusowi i dlatego karmimy się Jego ciałem. Słowa prefacji, przypominają nam, dlaczego możemy zaufać Panu Bogu: On nas kocha i dla nas stworzył wielki i piękny świat, i to On posłał swojego ukochanego Syna, Pana Jezusa, który przyszedł zbawić wszystkich ludzi, uzdrawiał chorych, przebaczał grzesznikom, przyjmował i błogosławił dzieci – dlatego Mu ufamy! Andrzej Apostoł zaufał Jezusowi i poszedł za Nim. My też chcemy zaufać i pójść za Nim.
Dzieci otrzymują pierwszą ozdobę na choinkę, na której widnieje słowo: Zaufanie.
 
Zadanie dla dzieci
Zapytaj rodziców o to, dlaczego ufają Jezusowi?
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.