1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Środa, 2 grudnia: Nie chcę ich puścić zgłodniałych

02/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Wychodząc od opisu cudownego rozmnożenia chleba, ukazujemy Komunię Świętą jako dar, który Pan Bóg rozmnaża dla nas podczas każdej Mszy Świętej, aby nikt nie odszedł głodny. Kształtujemy umiejętność przyjmowania darów, pochodzących od Pana Boga i od bliźnich.
„Ponieważ celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, aby zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali Jego Ciało i Krew jako duchowy pokarm. Zmierzają do tego łamanie Chleba oraz inne obrzędy przygotowawcze, które bezpośrednio prowadzą wiernych do Komunii Świętej” (OWMR 80).