Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Wtorek, 1 grudnia: Wysławiamy Cię, Ojcze!

01/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Eucharystia to wielbienie Boga. Przez udział we Mszy Świętej uczymy się jak uwielbiać Boga. Celem homilii jest ukazanie liturgicznej aklamacji „Święty, Święty, Święty”, śpiewanej podczas każdej mszy, jako uroczystego śpiewu, w którym Kościół wraz z Chrystusem uwielbia Pana Boga. Zwracamy też uwagę na znaczenie wspólnego śpiewu w liturgii.
„Apostoł zachęca chrześcijan, którzy schodzą się razem w oczekiwaniu na przyjście Pana, aby śpiewali wspólnie psalmy, hymny i pieśni pełne ducha (por. Kol 3, 16). Śpiew jest bowiem znakiem radości serca. Dlatego św. Augustyn słusznie mówi: «Kto kocha, ten śpiewa», a już w czasach starochrześcijańskich znane było przysłowie: «Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli». Należy więc przywiązywać wielką wagę do śpiewu w celebracji Mszy Świętej” (OWMR 39).
„W strukturze Modlitwy eucharystycznej można wyróżnić następujące zasadnicze części: Dziękczynienie (wyraża się ono zwłaszcza w prefacji), w którym celebrans w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa Mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta lub okresu” oraz „Aklamacja: całe zgromadzenie, łącząc się z mocami niebios, śpiewa Święty” (OWMR 79).
Warto wykorzystać Drugą modlitwę eucharystyczną z udziałem dzieci, czytając bardzo wyraźnie słowa z prefacji do niej: „Najlepszy nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować i razem z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale”.