Polecamy

2. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
07/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest ukazanie radości, jako jednego z największych darów, płynących do nas z każdej Mszy Świętej. W czasie Eucharystii Pan Jezus napełnia nas radością i nas rozwesela. Zwracamy uwagę na teksty modlitw eucharystycznych z udziałem dzieci, które często mówią o radości, pochodzącej od Boga.
Homilia do dzieci
08/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W homilii ukazujemy Matkę Bożą, jako niewiastę, od której możemy się nauczyć wybierać dobro (mówić Bogu „Tak”) a odrzucać zło (czyli nie mówić Bogu „Nie”).
Homilia do dzieci
09/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Chcemy dzisiaj nauczyć się cierpliwości. W Eucharystii czekamy cierpliwie na przyjęcie Jezusa. Ona jest pokarmem tych wszystkich, którzy cierpliwie czekają na Jego ostateczne przyjście. Często brakuje nam cierpliwości, zniechęcamy się, nie chcemy dłużej czekać… Co wtedy robić? Przygotowujemy się do rozmowy z dziećmi, które już przyjęły pierwszą komunię i tych, które jeszcze jej nie przyjęły. Można wcześniej wybrać dzieci, z którymi homilista przeprowadzi „wywiad” na temat cierpliwości.
Homilia do dzieci
10/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Zatrzymujemy się dzisiaj na dłużej przy pierwszym czytaniu, w którym słyszymy o ludziach spragnionych, szukających wody. Pan Bóg jest tym, który nasyca ich pragnienie, prowadzi ich do źródła wody żywej, która sprawi, że nie będą więcej pragnąć. W Ewangelii Jezus mówi o Janie, którego nazywamy Chrzcicielem. On udzielał chrztu nad Jordanem. Ten chrzest zapowiada nasz chrzest – sakrament chrztu świętego, w którym polanie wodą czy zanurzenie w wodzie oznacza zjednoczenie ochrzczonego z Bogiem (zanurzenie w wodzie – zanurzenie w Chrystusie).
11/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Każda Msza Święta to wielka pomoc jakiej Pan Bóg nam udziela w naszym czekaniu na przyjście Jego Syna. W homilii wyjaśnimy też czym jest Modlitwa eucharystyczna, skupiając się dzisiaj na dwóch jej momentach: prefacji (korzystamy w liturgii z 1. Prefacji adwentowej) oraz aklamacji po przeistoczeniu. W liturgii wykorzystujemy 1. Prefację adwentową: „On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy”.