2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Czwartek, 10 grudnia: Szukamy wody

10/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Zatrzymujemy się dzisiaj na dłużej przy pierwszym czytaniu, w którym słyszymy o ludziach spragnionych, szukających wody. Pan Bóg jest tym, który nasyca ich pragnienie, prowadzi ich do źródła wody żywej, która sprawi, że nie będą więcej pragnąć. W Ewangelii Jezus mówi o Janie, którego nazywamy Chrzcicielem. On udzielał chrztu nad Jordanem. Ten chrzest zapowiada nasz chrzest – sakrament chrztu świętego, w którym polanie wodą czy zanurzenie w wodzie oznacza zjednoczenie ochrzczonego z Bogiem (zanurzenie w wodzie – zanurzenie w Chrystusie).
W homilii wyjaśniamy, że również Msza Święta prowadzi do zjednoczenia każdego człowieka z Bogiem. Zwracamy uwagę na mało widoczny i rzadko zauważany moment we mszy, podczas którego ksiądz wlewa do kielicha wino, a następnie dolewa do wina kroplę wody.
Przygotowujemy ampułki z winem i wodą, można poprosić o pomoc ministrantów. Jeśli w parafii używa się specjalnej małej łyżeczki, służącej do dodania do wina kropli wody, warto ją pokazać.
„Podczas składania na ołtarzu chleba i wina kapłan odmawia ustalone formuły” (OWMR 75).
„Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc: «Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo»” (Mszał rzymski…, s. 15*).
Pieśń „Być bliżej Ciebie chcę” (można zaśpiewać podczas przygotowania darów lub udzielania komunii) jest wyrazem naszego pragnienia zjednoczenia z Bogiem.