Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł
2. tydzień Adwentu

Piątek, 11 grudnia: Czekam na Ciebie dobry Boże

11/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Każda Msza Święta to wielka pomoc jakiej Pan Bóg nam udziela w naszym czekaniu na przyjście Jego Syna. W homilii wyjaśnimy też czym jest Modlitwa eucharystyczna, skupiając się dzisiaj na dwóch jej momentach: prefacji (korzystamy w liturgii z 1. Prefacji adwentowej) oraz aklamacji po przeistoczeniu. W liturgii wykorzystujemy 1. Prefację adwentową: „On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy”.
Teksty do wykorzystania
Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19
1 Prefacja adwentowa i aklamacja po przeistoczeniu
Piosenka dnia: „Czekam na Ciebie dobry Boże” albo „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”
Słowo – klucz: Czekanie

Propozycja
Warto zrobić krótkie wprowadzenie do aklamacji po przeistoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
„Teraz rozpoczyna się Modlitwa eucharystyczna, czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia, która jest ośrodkiem i szczytem całej celebracji. Celebrans wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana, oraz jednoczy go z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary. Modlitwa eucharystyczna domaga się, aby wszyscy wsłuchiwali się w nią w pełnym czci skupieniu” (OWMR 78).

Sugestie do homilii
W homilii nawiązujemy do czytań, które mówią o oczekiwaniu narodu izraelskiego na Mesjasza, którego zapowiadał Jan Chrzciciel i wszyscy prorocy. Adwent to czas oczekiwania na Jezusa – Jan Chrzciciel zapowiada Go. Ewangelia mówi o odrzuceniu Jana i odrzuceniu Jezusa. Wielu czekało na Mesjasza i wielu Go odrzuciło, bo Go nie rozpoznali, nie zrozumieli tego, co głosił Jan Chrzciciel, zapowiadając Jego przyjście. My chcemy przyjąć Jezusa i na Niego czekamy. W tym czekaniu pomaga nam Adwent i pomagają nam roraty. W oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa pomaga nam każda Msza Święta – ona nas przygotowuje na Jego przyjście, co więcej – w Eucharystii sam Pan Jezus przygotowuje nas na swoje przyjście
W rozmowie z dziećmi pytamy o części mszy świętej jakie znają (mogą wymienić). W ten sposób przechodzimy do tego, czym jest modlitwa eucharystyczna i tłumaczymy jej znaczenie: „Modlitwa dziękczynienia i uświęcenia, która jest ośrodkiem i szczytem całej celebracji (…). Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary. Modlitwa eucharystyczna domaga się, aby wszyscy wsłuchiwali się w nią w pełnym czci skupieniu” (OWMR 78).
Dzisiaj w skupieniu będziemy wsłuchiwali się zwłaszcza w słowa adwentowej prefacji, która przypomina, że Chrystus „przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił odwieczne postanowienie [Pana Boga, swojego Ojca], a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy”. Naszą odpowiedzią będą słowa aklamacji, które wypowiemy po przeistoczeniu: „Oczekujemy Jego przyjścia w chwale”.
Nasze czekanie wypełniamy modlitwą i pieśnią. Można zaśpiewać „Czekam na Ciebie dobry Boże”. Pan Jezus nigdy się nie spóźnia. To my często zapominamy, że On ma przyjść i przestajemy na Niego czekać.
Dzieci otrzymują kolejną ozdobę na choinkę, na której widnieje słowo: Czekanie.
 
Zadanie dla dzieci
Pamiętaj dzisiaj i w kolejnych dniach, żeby się nie spóźnić do szkoły, do kościoła, czy na spotkanie z drugim człowiekiem. Nikt nie chce być nazywany spóźnialskim.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.