2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Poniedziałek, 7 grudnia: Niech się rozweseli pustynia!

07/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest ukazanie radości, jako jednego z największych darów, płynących do nas z każdej Mszy Świętej. W czasie Eucharystii Pan Jezus napełnia nas radością i nas rozwesela. Zwracamy uwagę na teksty modlitw eucharystycznych z udziałem dzieci, które często mówią o radości, pochodzącej od Boga.
Warto wykorzystać Pierwszą modlitwę eucharystyczną z udziałem dzieci i wyraźnie odczytać słowa: „Wielbimy Ciebie (…) za radość, którą napełniasz nasze serca”.