2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Środa, 9 grudnia: Przyjdźcie do Mnie wszyscy

09/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Chcemy dzisiaj nauczyć się cierpliwości. W Eucharystii czekamy cierpliwie na przyjęcie Jezusa. Ona jest pokarmem tych wszystkich, którzy cierpliwie czekają na Jego ostateczne przyjście. Często brakuje nam cierpliwości, zniechęcamy się, nie chcemy dłużej czekać… Co wtedy robić? Przygotowujemy się do rozmowy z dziećmi, które już przyjęły pierwszą komunię i tych, które jeszcze jej nie przyjęły. Można wcześniej wybrać dzieci, z którymi homilista przeprowadzi „wywiad” na temat cierpliwości.
Wyjaśniamy słowa, które słyszymy podczas każdej mszy: „Oto Baranek Boży (…). Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”.
Dobrze jest uzgodnić wcześniej z organistą lub kantorem, by w czasie komunii świętej zaśpiewać „Pan Jezus już się zbliża”.
Celebrans, „trzymając nad pateną albo nad kielichem Chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza ich na Ucztę Chrystusa. Posługując się ustalonymi słowami ewangelicznymi, razem z ludem wyraża akt pokory” (OWMR 84).