Polecamy
2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Wtorek, 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie NMP: Niech się stanie według słowa Twego!

08/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W homilii ukazujemy Matkę Bożą, jako niewiastę, od której możemy się nauczyć wybierać dobro (mówić Bogu „Tak”) a odrzucać zło (czyli nie mówić Bogu „Nie”).
Nawiązujemy do słów embolizmu, które celebrans wypowiada po Modlitwie Pańskiej: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego (…), abyśmy wolni od złego i bezpieczni od wszelkiego zamętu”.
„Sam prezbiter dodaje embolizm, który lud kończy doksologią. Embolizm będący rozwinięciem ostatniej prośby modlitwy Pańskiej jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych spod mocy zła” (OWMR 81).