Polecamy

3. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
14/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W dzisiejszej homilii wyjaśniamy znaczenie ofiary Chrystusa. Mszę Świętą nazywamy czasami Ofiarą Eucharystyczną. Jezus jest Barankiem złożonym w ofierze za nasze grzechy. Ofiara Jezusa daje nam zbawienie. Ta Najświętsza Ofiara Baranka Bożego ponawia się w każdej Mszy Świętej. Jesteśmy zaproszeni, by tę Ofiarę składać razem z Jezusem.
Homilia do dzieci
15/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Msza Święta uczy nas pokory. Jezus jest pokornym Sługą Bożym. On obiecuje zbawienie celnikom i grzesznikom, którzy z pokorą się nawracają i wyprzedzają sprawiedliwych na drodze do królestwa Bożego. Zatrzymujemy się na słowach, które wypowiadamy przed przyjęciem Komunii Świętej: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. Warto wykorzystać 4. Prefację o NMP (w Adwencie), w której Kościół nazywa Maryję pokorną służebnicą: „Ona zgadzając się na Twoje Słowo stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna”.
Homilia do dzieci
16/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Poznajemy dzisiaj Boga, który jest dobry. Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię tę dobroć nam objawił (Ewangelia). Dobroć Jezusa to zaproszenie do bycia dobrymi. Każdy, kto uczestniczy w Eucharystii ma być dobry dla innych, bo doświadczył Bożej dobroci. Znakiem dobroci wspólnoty Kościoła są dary, które składamy na ołtarzu podczas każdej mszy świętej. Można przygotować zdjęcia, ukazujące procesję z darami (np. z uroczystości pierwszej komunii albo innej) lub poprosić dzieci o przypomnienie darów, które podczas tej uroczystości niosły w procesji do ołtarza. W czasie homilii będziemy rozmawiać o darach, o których przygotowanie prosiliśmy wczoraj.
Homilia do dzieci
17/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Słuchając rodowodu Jezusa, uczymy się szacunku do wszystkich ludzi – znanych i nieznanych, bliskich i obcych. W każdej Mszy Świętej modlimy się po przeistoczeniu za wielu różnych ludzi. Jezus umarł za wszystkich – Eucharystia, która uobecnia Jego śmierć i zmartwychwstanie ma nas nauczyć szacunku do wszystkich ludzi.
Homilia do dzieci
18/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W homilii nawiązujemy do refrenu psalmu („Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie) oraz do liturgicznego znaku pokoju, który przekazujemy sobie przed komunią świętą. Eucharystia jest źródłem pokoju w sercu człowieka – ten pokój chcemy dawać innym po zakończeniu Eucharystii.